جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۵۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید پله دسترسی اسکله به کشتی (GANE WAY)

مناقصه

DD/08/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۹ آبان ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران