سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۲:۵۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات و بهسازی آزمایشگاه های اداره ابزار دقیق در جزیره خارگ به صورت یک مرحله ای

مناقصه

م پ خ/017/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۱ آبان ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: بوشهر, شهر: بوشهر
سایت شرکتهای پایانه های نفتی ایران