سه شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۰۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات نظارت، مهندسی کارگاهی و بازنگری طراحی شرکت پایانه های نفتی

مناقصه

م ع پ/016/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۹ آبان ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران