سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۲:۴۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

اجاره (تامین) یک فروند یدک کش جهت محمولات دریایی بین بندر بوشهر و خارگ و بنادر داخلی خلیج فارس بصورت دو مرحله ای

مناقصه

م ع پ/014/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۵ مهر ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران