چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۱۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت انجام بهسازی ساختمان اداره تعمیرات و نگهداری خطوط لوله در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م پ خ/014/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۴ مهر ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: بوشهر, شهر: بوشهر
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران