چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۱۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

ترمیم آبشستگی های خطوط لوله زیردریایی شرکت پایانه های نفتی ایران به صورت EPC

مناقصه

م ع پ/010/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۵ مهر ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران