چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۲۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات اساسی مخزن 272 هزار بشکه ای شماره 6 در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/011/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱ مهر ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران