چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۲۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

عملیات تخلیه و بارگیری کالا و عملیات انبارداری در اسکله شرکت پایانه های نفتی ایران در خارگ و بوشهر

مناقصه

م ع پ/008/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱ مهر ۱۳۹۴ ۱۴:۳۳

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران