سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۲۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مورد نیاز ادارات عملیات، تعمیرات ، HSE، آزمایشگاه، امور اداری، تدارکات و امور کالا و خدمات پشتیبانی شرکت پایانه های نفتی ایران در پایانه نفتی شمال (نکا)

مناقصه

م ع پ/001/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۱ شهریور ۱۳۹۴ ۱۰:۲۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران