سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۲:۴۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه انجام خدمات بازرسی فنی و خوردگی فلزات از کالاها و تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشور شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م ع پ/009/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۱ شهریور ۱۳۹۴ ۱۲:۴۲

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران