چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۰۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تهیه، طبخ، توزیع و سرو چهار وعده غذا (صبحانه، ناهار، شام و شام دوم) در آشپزخانه و رستوران خوابگاه سوم خرداد و رستوران های خوابگاه بهمن و خوابگاه کارکنان حراست شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/007/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۱ شهریور ۱۳۹۴ ۱۳:۲۹

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران