جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۵:۰۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 346 قلم قطعه یدکی سیستم (Z-PELLER نیگاتا) شناورهای دریایی

مناقصه

DD/08/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۳ شهریور ۱۳۹۴ ۱۰:۱۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران