سه شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۰۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تامین قطعات و تعمیر اساسی 4 دستگاه موتورهای اصلی دیزلی FUJI مدل 27.58 شناور ملکی شرکت پایانه های نفتی ایران بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/037/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

برآورد

۲۷ اَمرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۱۳

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور پیمانها

برآورد کارفرما بصورت ارزی و ریالی می باشد مبلغ 2964072 دلار و 24400000000 ریال می باشد.