چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۰۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت ایجاد بستر پسیو مخابراتی جهت مخازن 43-44-45-46 شرکت پایانه های نفتی ایران واقع در جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/004/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۳ تیر ۱۳۹۴ ۱۱:۱۹

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور پیمانها