سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۲:۵۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات اساسی دو مخزن 176 هزار بشکه ای نفت خام، رنگ آمیزی مخزن و بدنه در پایانه نفتی شمال (نکا)

مناقصه

م ع پ/003/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۳ تیر ۱۳۹۴ ۱۱:۰۶

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور پیمانها