جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۲۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب مشاور پروژه مطالعات مهندسی و طراحی مقدماتی احداث ترمینال جدید فرودگاه خارگ جزیره خارگ به صورت دو مرحله ای

مناقصه

م ع پ/043/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۱:۲۴

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور پیمان ها