جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۰۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید سه فروند قایق امداد و نجات

مناقصه

93/26/AA

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۱:۰۱

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - خرید کالا