دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۸:۵۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 10 عدد جان پناه دریایی (LIFE RAFT)

مناقصه

93/13/AA

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۰:۵۲

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - خرید کالا