جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۴۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو دستگاه پمپ افقی

مناقصه

93/11/AA

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۰:۳۸

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - خرید کالا