چهارشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۴۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار برای پروژه بازسازی کارگاه جوشکاری عملیات دریایی در جزیره خارگ به صورت یک مرحله ای

مناقصه

م پ خ/007/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱ تیر ۱۳۹۴ ۰۹:۲۹

استان: بوشهر, شهر: بوشهر
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور پیمانها