سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۰۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مورد نیاز ادارات عملیات، تعمیرات، HSE، آزمایشگاه، اداری، تدارکات وامور کالا و خدمات پشتیبانی شرکت پایانه های نفتی ایران در پایانه نفتی شمال (نکا)

مناقصه

م ع پ/001/94

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۰۱

استان: مازندران, شهر: نکا
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور پیمانها