سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۲۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

توپک رانی هوشمند خطوط لوله زیر دریایی عسلویه تا گوی شناور شماره 2 به روش (High Resolion Bi-Di MFL)بصورت دو مرحله ای

مناقصه

م ع پ/040/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ۱۴:۵۲

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور پیمانها