چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۵۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام تعمیرات کلی مدرسه آزادی شرکت پايانه های نفتی ایران در جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/042/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ۱۴:۲۶

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور پیمانها