جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۵۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب سوله

مناقصه

93/41/AN

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ۱۳:۳۱

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور بازرگانی