جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۵۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو دستگاه فلو کامپیوتر

مناقصه

93/39/AA

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ۱۳:۰۵

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور بازرگانی