جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۰۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید شیلنگ تخلیه نفت خام 8 اینچ

مناقصه

93/34/AA

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ۱۲:۵۴

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور بازرگانی