جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۵:۱۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید یک فروند قایق رفع آلودگی نفتی

مناقصه

93/18/AA

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ۱۲:۲۲

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور بازرگانی