جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۲:۵۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده اجاره تاکسی سوریس صدف

مزایده

مزایده شماره 01/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۵ فروردین ۱۳۹۴ ۱۱:۰۹

استان: بوشهر, شهر:
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور بازرگانی