دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۹:۰۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 7 قلم شیر دروازه ای (GATE VALVE ) ترجیحاً ساخت شرکت WKM

مناقصه

93/24/AA

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۹ اسفند ۱۳۹۳ ۱۵:۰۲

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور بازرگانی