دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۶:۵۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی موتور NIGATA

مناقصه

92/53/AA

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۹ اسفند ۱۳۹۳ ۱۴:۰۵

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور بازرگانی