جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۳۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید یک عدد مخزن شناور هوزهای زیر آبی گوی شناور

مناقصه

93/07/MM

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۵ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۱۶

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور بازرگانی