چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۲۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب مشاور برای پروژه خدمات نقشه برداری شرکت پایانه های نفتی ایران بصورت دو مرحله اک

مناقصه

م ع پ/039/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۶ اسفند ۱۳۹۳ ۱۰:۳۴

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور پیمانها