سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۲:۴۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه تعمیرات اساسی مخزن 150 هزار بشکه ای شماره B2 در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/024/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۴ اسفند ۱۳۹۳ ۱۵:۱۳

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور پیمانها