جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۴۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 19 قلم قطعات گوی شناور دریایی

مناقصه

92/05/DD

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۲۳

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکات پایانه های نفتی ایران - امور بازرگانی