سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۱۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تامین قطعات و تعمیرات اساسی 4 دستگاه موتورهای اصلی دیزل FUJI مدل 8L27.5 شناورهای ملکی شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م ع پ/037/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲ اسفند ۱۳۹۳ ۱۵:۱۸

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور پیمانها