جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۷:۵۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب پیمانکار جهت انجام پروژه تعمیرات بام بیمارستان خلیج فارس

مناقصه

م پ خ/044/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۷ بهمن ۱۳۹۳ ۰۹:۲۳

استان: بوشهر, شهر: بوشهر
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور پیمانها