جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۵۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید ادوات کالیبراسیون

مناقصه

PO1/44/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۳:۲۴

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور بازرگانی