جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۴۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 60 متر بوم H92 جهت جراثقال 225 تن

مناقصه

93/19/PO1

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۳:۱۲

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران - امور بازرگانی