سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۰۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات کلی طبقه همکف ساختمان قدیم اداره مرکزی شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه م ع پ/028/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران