چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۳۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 93/26/AA - خرید سه فروند قایق امداد و نجات

مناقصه

1380172

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران