سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۲۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه محدود شماره 32/93/PO1 - خرید یکدستگاه جراثقال 5 تن تلسکوپی

مناقصه

1377353

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران