چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۳۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران- مناقصه شماره 31/93/AA- خرید دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار از نوع سیستم رانش ASD

مناقصه

1373023

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران