سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۰۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 93/28/AA - خرید 10 قلم قطعات یدکی گوی شناور (SBM)

مناقصه

1369097

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران