جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۲۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 93/10/AA- خرید سه دستگاه مونیتور آب آتش نشانی

مناقصه

0369093

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران