سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۲۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 93/29/AA - خرید سه دستگاه تجهیزات آتش نشانی (FIRE DOSE)

مناقصه

1369099

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران