سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 93/30/MM - خرید دو قلم نیم لوله (HALF SLEEVE) 60 و 72 اینچ

مناقصه

1369274

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران