سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۱۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 93/09/AA - خرید 153 قلم قطعات یدکی عملگر برقی ساخت شرکت ROTORK

مناقصه

1369088

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران