جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۷:۱۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران- مناقصه شماره 93/24/AA - خرید 7 قلم شیر دروازه ای (GAVE VALVE) ترجیحاً ساخت شرکت WKM

مناقصه

1366393

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران