جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۰۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران- مناقصه شماره 93/23/AA - خرید 6 قلم شیر دروازه ای (GATE VALVE) ترجیحاً شرکت M & J

مناقصه

1366392

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران