سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۱۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران- مناقصه شماره 93/22/AA - خرید 9 قلم شیر دروازه ای (GATE VALVE) ترجیحاً ساخت شرکت GROVE

مناقصه

1366390

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران